Πιστοποιήσεις ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

ISO Standard Qualtity Control

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Το Ιατρικό μας κέντρο στο πλαίσιο της συνεχής βελτίωσης και εξέλιξής του προχώρησε στην επιτυχή πιστοποίησή του με τα πρότυπα   ISO 9001, 14001 &  45001, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθητοποίησή του τόσο απέναντι στους ασθενείς και τα μέλη του όσο και στην Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Το ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας όπως αυτό έχει δημοσιευτεί και ισχύει από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Η πιο πρόσφατη ενημέρωση του προτύπου έγινε το 2015 και η πλήρης ονομασία του είναι ISO 9001:2015.

Το σύστημα αυτό στοχεύει στην ικανοποίηση των ασθενών-δικαιούχων μας και τη διαρκή ποιοτική βελτίωση του Ιατρικού μας Κέντρου, ενώ βασίζεται σε επτά ποιοτικές διαχειριστικές αρχές:

 1. Πελατοκεντρική διαχείριση
 2. Συμμετοχή και δέσμευση της διοίκησης
 3. Συμμετοχή των εργαζομένων
 4. Τυποποιημένες διαδικασίες
 5. Συνεχής Βελτίωση
 6. Αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία και στατιστικά
 7. Διαχείριση Σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών

Το ISO 14001 είναι το διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και το οποίο θα βοηθήσει το Ιατρικό μας Κέντρο να πετύχει τους εξής στόχους:

 • Προστασία του περιβάλλοντος και Διαχείριση κινδύνων σχετικών με το Περιβάλλον
 • Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και της κατανάλωσης φυσικών πόρων
 • Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας του Κέντρου και βελτίωση της δημόσιας εικόνας του
 • Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και ανταγωνιστικότητας
 • Διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των δικαιούχων μας σε περιβαλλοντικά θέματα
 • Εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων σε αποφάσεις, διαδικασίες και διαχείριση υλικών
 • Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το ISO 45001 είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια στην εργασία και αναπτύχθηκε με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και την μείωση της επικινδυνότητας. Το συγκεκριμένο πρότυπο θα βοηθήσει το Ιατρικό μας Κέντρο στους παρακάτω τομείς:

 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
 • Μείωση αριθμού, έκτασης και σοβαρότητας εργασιακών ατυχημάτων και ασθενειών.
 • Μείωση χαμένου χρόνου από εργασιακά ατυχήματα με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Βελτίωση συνθηκών και ασφάλειας εργασίας.
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό.
 • Ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
Print Friendly, PDF & Email

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1