Ημέρα: 24 Αυγούστου 2023

ISO Standard Qualtity Control

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Το Ιατρικό μας κέντρο στο πλαίσιο της συνεχής βελτίωσης και εξέλιξής του προχώρησε στην επιτυχή πιστοποίησή του με τα πρότυπα   ISO 9001, 14001 &  45001, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθητοποίησή του τόσο απέναντι…

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1