Δύο λεπτά με τους επαγγελματίες υγείας του ΙΚ “Ο Απόστολος Λουκάς”

2 λεπτά με του επαγγελματίες υγείας του "Αποστόλου Λουκά"

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημά σας εγκαινιάζουμε συν Θεω το πρόγραμμα εκπαίδευση δικαιούχων του Ιατρικού Κέντρου “Ο Απόστολος Λουκάς” με την επωνυμία “2 λεπτά”. Στόχος του καινοτόμου αυτού προγράμματος είναι εντός 2 λεπτών οι επαγγελματίες υγείας που σας φροντίζουν να παρέχουν πρακτική…

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1