Μήνας: Αύγουστος 2023

ISO Standard Qualtity Control

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Το Ιατρικό μας κέντρο στο πλαίσιο της συνεχής βελτίωσης και εξέλιξής του προχώρησε στην επιτυχή πιστοποίησή του με τα πρότυπα   ISO 9001, 14001 &  45001, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθητοποίησή του τόσο απέναντι…

Med Conceptions Video Podcasts

Get ready for an exhilarating Season 3 of the Med Conceptions podcast! This season, we’ve lined up an incredible array of exciting guests who will share their insights on achieving wellness, mindfulness, innovation and world-changing discoveries. From expert nutritionists and…

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1