Ειδικότητες

Στο Ιατρικό μας Kέντρο φιλοξενούνται οι πιο κάτω ειδικότητες:

Γενική / Οικογενειακή Ιατρική

Παιδιατρική

Αιματολογία

Ακτινολογία

Ακτοδιαγνωστική

Γαστρεντερολογία

Γενική Χειρουργική

Δερματολογία

Διαιτολογία

Ενδοκρινολογία

Καρδιολογία

Ορθοπεδική – Τραυματολογία

Ουρολογία

Πλαστική Χειρουργική

Πνευμονολογία – Φυματολογία

Φυσικοθεραπεία

Ψυχιατρική

Ψυχολογία

Ωτορινολαρυγγολογία

UA-120070842-1