Έρευνα για τους Προσωπικούς Ιατρούς στο ΓεΣΥ

Έρευνα για τους προσωπικούς ιατρούς στο ΓεΣΥ

Κριτήρια παραπομπής ασθενών στους ειδικούς γιατρούς και μεγαλύτερη ελευθερία στη συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων «χαμηλού ρίσκου», ζητούν οι προσωπικοί γιατροί του Γενικού Συστήματος Υγείας. Ένα χρόνο μετά την έναρξη της εφαρμογής της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ και της λειτουργίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παρουσιάζονται δυσαρεστημένοι από τις απαιτήσεις των δικαιούχων τους, οι οποίοι όπως υποστηρίζουν χρειάζονται εκπαίδευση και σωστή ενημέρωση για τον ρόλο του προσωπικού γιατρού στο Σύστημα. 

Στα συμπεράσματα αυτά, καταλήγει έρευνα η οποία διενεργήθηκε μεταξύ των προσωπικών γιατρών του ΓεΣΥ κατά το διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου 2020 και είχε ως στόχο να καταγράψει τις εμπειρίες των γιατρών ένα χρόνο μετά την έναρξη της εφαρμογής του Συστήματος. 

Η έρευνα διεξήχθη από το Διεθνές Ινστιτούτο Συμπονετικής Φροντίδας με επικεφαλής τον Καθηγητή Ιατρικής Γεώργιο Σαμούτη και τον Δρα Νεόφυτο Στυλιανού, διευθυντή του Ινστιτούτου, και στην σχετική έκθεση/αναφορά καταγράφονται και οι εισηγήσεις των ερευνητών σε σχέση με τις κινήσεις στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προκειμένου να βελτιώσει τα κενά που εντοπίζονται στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους δικαιούχους του ΓεΣΥ.  

Η έρευνα εστάλη σε 365 προσωπικούς γιατρούς τον Ιούνιο του 2020 χρησιμοποιώντας ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, έγιναν ομάδες εστίασης αποτελούμενες από προσωπικούς γιατρούς με σκοπό την εξαγωγή ποιοτικών δεδομένων και συστάσεων για την πρωτοβάθμια περίθαλψη με την αξιοποίηση της εμπειρίας των γιατρών που συμμετείχαν.  

Σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν ενώπιον τους απάντησε το 25.5% των γιατρών που έλαβαν το σχετικό ερωτηματολόγιο. 

Τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές δείχνουν δυσαρέσκεια για διάφορα ζητήματα του ΓεΣΥ και κυρίως σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι δικαιούχοι αντιμετωπίζουν το θεσμό του προσωπικού γιατρού και τον ρόλο που διαδραματίζει στο Σύστημα αφού το 80,59% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησαν μη ικανοποιημένοι από την ενημέρωση των πολιτών, 81,72% των γιατρών δήλωσαν δυσαρεστημένοι από τις απαιτήσεις των δικαιούχων τους και 57,16% ανέφεραν ότι υποχρεώνονται πολλές φορές να εργάζονται εκτός του κανονικού τους ωραρίου. 

Έντονα προβληματισμένοι παρουσιάζονται οι προσωπικοί γιατροί και για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται μέσω του Συστήματος οι παραπομπές ασθενών σε ειδικούς γιατρούς με το 59.99% να εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για την έλλειψη κριτηρίων παραπομπής που παρατηρείται στο Σύστημα αλλά και την έλλειψη κλινικών κατευθυντήριων γραμμών. 

Ικανοποιημένοι (54,84%), δήλωσαν οι προσωπικοί γιατροί του ΓεΣΥ για τη λειτουργία κοινού συστήματος πληροφορικής (λογισμικού), αν και, όπως επισημαίνεται στην σχετική έκθεση, στις επιμέρους ερωτήσεις για το θέμα έχουν αναφέρει ότι θα επιθυμούσαν εμπλουτισμό του με επιπρόσθετες λειτουργίες). Ικανοποιημένοι παρουσιάστηκαν οι γιατροί σε ποσοστό 64,52% σε ό, τι αφορά τις απολαβές τους. 

Όπως ανέφερε μιλώντας στον «Φ» ο επικεφαλής της έρευνας Γιώργος Σαμούτης, «εκείνο που διαπιστώνουμε από την ανάλυση των δεδομένων είναι ότι το ΓεΣΥ έχει επιτύχει σε μεγάλο βαθμό το στόχο του σε ό, τι αφορά τους δύο από τους τρεις πυλώνες που το χαρακτηρίζουν. Στην πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες και στην ισότητα. Προβλήματα εντοπίζουμε σε ό, τι αφορά τον πυλώνα της αποτελεσματικότητας και της έρευνας μας δίνει τις κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να κινηθούμε». 

Συμπερασματικά, είπε, «οι προσωπικοί γιατροί στην Κύπρο πιστεύουν ότι υπάρχει αρκετό περιθώριο βελτίωσης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, την εφαρμογή εργαλείων βελτίωσης της ποιότητας, την προσαρμογή στον υψηλό φόρτο εργασίας και τη διαχείριση των προσδοκιών των ασθενών μέσα στο καινούργιο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης. Η πρωτοβάθμια φροντίδα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ΓεΣΥ και καλούμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής υγείας να εξετάσουν άμεσα προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος».

Τι ζητούν οι ΠΙ

> Σωστή ενημέρωση των δικαιούχων για τον ρόλο του προσωπικού γιατρού.

> Κριτήρια παραπομπής στους ειδικούς γιατρούς.

> Μεγαλύτερη ελευθερία στη συνταγογράφηση.

Eισηγήσεις ερευνητών 

> Άμεση εφαρμογή κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών.

> Εφαρμογή κριτηρίων παραπομπής στους ειδικούς γιατρούς.

> Υποχρεωτικές οδηγίες προς προσωπικούς και ειδικούς γιατρούς.

> Οι προσωπικοί γιατροί να μπορούν να συνταγογραφούν χαμηλού ρίσκου πρώτης γραμμής φάρμακα για την αποσυμφόρηση των ειδικών γιατρών. 

> Όλοι οι δικαιούχοι να παίρνουν αναλυτική ενημέρωση για τη χρήση υπηρεσιών που τους παρέχεται σε μηνιαία βάση στην οποία να αναγράφεται και το σχετικό κόστος.

> Υποχρεωτική εκπαίδευση των προσωπικών γιατρών στις Κλινικές Κατευθυντήριες οδηγίες μέσω διαδικτύου.

> Εκπαίδευση των δικαιούχων για ορθολογιστική χρήση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ.

«Στόχος, η ενδυνάμωση του ΓεΣΥ»

Επιτακτική, εξήγησε ο καθηγητής Γιώργος Σαμούτης, «είναι η ανάγκη για εκπαίδευση των γιατρών μας σε θέματα κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών αλλά εξίσου επιτακτική είναι και η ανάγκη για σωστή ενημέρωση των πολιτών/δικαιούχων του ΓεΣΥ για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τον θεσμό του προσωπικού γιατρού». Εξάλλου, «όταν στο Σύστημα ενταχθούν κριτήρια παραπομπής ασθενών στους ειδικούς γιατρούς, όταν υπάρχει ανατροφοδότηση μεταξύ προσωπικών και ειδικών γιατρών μέσω των ηλεκτρονικών φακέλων των ασθενών για την κατάσταση ενός ασθενούς και αν καταφέρουμε οι δικαιούχοι να χρησιμοποιούν σωστά το Σύστημα, τότε αναμφισβήτητα θα δούμε και σημαντική μείωση στις καταχρήσεις που παρατηρούνται σήμερα στο ΓεΣΥ από μια μεγάλη μερίδα δικαιούχων του Συστήματος». Στόχος, είπε ο καθηγητής, «είναι να ενδυναμώσουμε το ΓεΣΥ το οποίο εδώ και ένα χρόνο εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα κουλτούρας και νοοτροπίας εξαιτίας των δεκαετιών ”αναρχίας” που προηγήθηκαν στον τομέα της υγείας στην Κύπρο. Αυτά όλα πρέπει μέσα από σωστές πρακτικές να τα αντιμετωπίσουμε». 

Οι συζητήσεις των ομάδων εστίασης, «απέδωσαν επίσης αρκετές συστάσεις όπως η ανάγκη βελτίωσης του συστήματος πληροφορικής υπό την έννοια της παράλληλης εισαγωγής καθολικού ολοκληρωμένου ιατρικού φακέλου (έργο το οποίο αναπτύσσεται στα πλαίσια του προγράμματος ehalth4u στην οποία συμμετέχει το IICC). Κατέδειξαν επίσης την ανάγκη για καθιέρωση πρωτοκόλλων παραπομπής σε ειδικούς ιατρούς αλλά και την εφαρμογή κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, κλινικού ελέγχου (audit), ανατροφοδότηση από ειδικούς, περισσότερη αυτονομία στα καθήκοντά τους με πιο σημαντικό το δικαίωμα συνταγογράφησης πρώτης γραμμής χαμηλού κινδύνου φαρμάκων (που θα έχει ως επακόλουθο τη μείωση των παραπομπών στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας), και περισσότερες ευκαιρίες για υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών».

Πηγή: Φilenews

Print Friendly, PDF & Email

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1