Ο Ρόλος του Προσωπικού Ιατρού στα πλαίσια του ΓΕΣΥ

Καθ. Γεώργιος Σαμούτης

Καθ. Γεώργιος Σαμούτης MD, PhD, CCT, PGCert HBE
Προσωπικός Ιατρός ΓΕΣΥ
Ιατρικός Δ/ντής Ιατρικού Κέντρου Ο Απόστολος Λουκάς
www.apostolosloukas.org
Δντής International Institute for Compassionate Care
www.symponesi.org
Αναπλ Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Λσίας

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ορίσουμε τον ρόλο του Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ) στο ΓΕΣΥ με βάση την σύγχρονη επιστημονική τεκμηρίωση. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που θα περιγράψουμε δεν παρέχεται σήμερα στον Κύπριο πολίτη,  είναι το βέλτιστο και για να το πετύχουμε  θα χρειαστεί όραμα, στοχοθεσία, κίνητρα, αλλαγή κουλτούρας, χρόνος και συλλογική προσπάθεια ιδιαίτερα σε επίπεδο ΠΙ/επαγγελματιών υγείας, ακαδημαϊκών ειδικών στα θέματα αυτά αλλά κυρίως δέσμευση της διοίκησης/διεύθυνσης του ΟΑΥ. Η πιο κάτω ανάλυση στηρίζεται σε επιστημονική εργασία ακαδημαϊκών στην Ιατρική και συγκεκριμένα μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του International Institute for Compassionate Care . [1]  Η στοχοθεσία αυτή θα βελτιώσει δραματικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην πατρίδας μας με οφέλη στην υγεία των πολιτών, στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα.

Ο ρόλος/ορισμός του ΠΙ στα πλαίσια του ΓΕΣΥ κατά την άποψη μας συνοψίζεται στην παροχή σε ΟΛΟΥΣ του πολίτες της ΚΔ:

 1. Άμεσης πρόσβασης στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας (πρώτη επαφή με το σύστημα υγείας στην κοινότητα)  όταν και όσες φορές το χρειάζονται.
 2. Φροντίδας υγείας με οικονομικό κόστος που είναι ανεκτό (affordable) και αποφυγή των καταστροφικών δαπανών στην υγεία.
 3. Συνέχειας στην υγειονομική φροντίδα υγείας. Ο ΠΙ παρακολουθεί ιατρικά τον πολίτη που είναι στην λίστα του σε συνεχή και προοπτική βάση σε βάθος χρόνου γνωρίζοντας την σοβαρότητα, είδος και εύρος των προβλημάτων υγείας και την ψυχοκοινωνική κατάσταση των προσώπων (ασθενών) του.
 4. Προσωποκεντρικής, περιεκτικής και επαρκής φροντίδα υγείας αντίστοιχη με τις επιθυμίες, ανησυχίες, προσδοκίες, αξίες και ανάγκες των προσώπων (ασθενών) του ΓΕΣΥ μέσα από συνεχή ανατροφοδότηση των επαγγελματιών υγείας από τους ασθενείς/πρόσωπα.
 5. Συντονισμένης φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓΕΣΥ. Ο ΠΙ συντονίζει και καθοδηγεί τον πολίτη στο σύστημα υγείας. Συντονίζει και ελέγχει την συνταγογράφηση ιδιαίτερα σε πολυνοσηρότητα για αποφυγή πολυφαρμακίας, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Συντονίζει τις παραπομπές του ασθενούς στα πλαίσια του ΓΕΣΥ.
 6. Ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας προσανατολισμένης στην κοινότητα από εκπαιδευμένους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην κοινότητα επαγγελματίες υγείας που λειτουργούν ως διεπαγγελματική πολυθεματική ομάδα υγείας (πχ κλινικοί ψυχολόγοι, κλινικοί διατροφολόγοι/διαιτολόγοι, φυσιοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές) Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ΠΙ είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχημένη επίτευξη των στόχων του ΠΙ. Αποτελεί και ευθύνη του ΟΑΥ για διασφάλιση των εκπαιδευτικών αναγκών των ΠΙ του ΓΕΣΥ.
 7. Ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα υγείας για αυτοδυναμία, και αυξημένης αυτοφροντίδας. Η καλλιέργεια κουλτούρας αυτοφροντίδας θα βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες πρόληψης και τις εκβάσεις χρονίων νοσημάτων.
 8. Προληπτικής Ιατρικής φροντίδας  για πρόληψη νοσημάτων ( πρωτογενής πρόληψη ) και σε περίπτωση χρόνιου νοσήματος την πρόληψη των επιπλοκών της νόσου (δευτερογενής πρόληψη).  Στόχος η  διατήρηση της σωματικής, ψυχοκοινωνικής και γνωσιακής λειτουργικότητας του προσώπου για ευτυχία και ευδαιμονία του.
 9. Διατήρησης και βελτίωσης των δυναμικών (σχέση επικοινωνίας, κατανομή εργασίας και ευθυνών) με την οικογένεια και το κοινωνικό δίκτυο των πολιτών της λίστας του ΠΙ.
 10. Ενεργητικής (μετά από επαρκή πληροφόρηση) συμμετοχής του προσώπου στη λήψη της απόφασης για την αλλαγή της συμπεριφοράς του σε εκβάσεις (πρακτικές υγείας-τρόπος ζωής) που έχουν τεκμηριωθεί από την έρευνα με τη χρήση από τον επαγγελματία υγείας δεξιοτήτων ενδυνάμωσης, κινητοποίησης, ενσυναίσθησης/συμπόνιας, συμβουλευτικής, καθώς και διαχείρισης των πιο συχνών και κοινών νοσημάτων και προβλημάτων υγείας στην κοινότητα.
 11. Συμπονετικής φροντίδας σε όλες τις διαστάσεις της μεταξύ άλλων αποτελεσματικής χρήσης δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενσυναίσθησης, συμμετοχή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων των προσώπων/ασθενών, ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης ιατρού-ασθενούς και προσωποκεντρικότητας ( ασθενοκεντρικότητας).
 12. Ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας που δεν περιορίζονται στα πρόσωπα αλλά αφορούν τα μέλη της οικογένειας τους, τους φροντιστές που τυχόν εμπλεκονται στη φροντίδα προσώπων με χρόνια νοσήματα, καθώς και το ευρύτερο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον (κοινότητα) στο πλαίσιο του οποίου τα πρόσωπα ζουν και αλληλεπιδρούν. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται με επαγγελματίες υγείας από τη δημόσια υγεία και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στον πληθυσμό με κύρια εστίαση τη μείωση των ανισοτήτων.

[1] Δρ Χρήστος Λιονής , Καθηγητής Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ορισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Print Friendly, PDF & Email

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1