Πολιτική για επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση – Repeat Prescribing Policy

Πολιτική για επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση του Ιατρικού Κέντρου “Ο Απόστολος Λουκάς”

Στο έγγραφο αυτό θέτουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με την έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ.

Αποδεχόμαστε αιτήματα για επαναλαμβανόμενες συνταγές ΜΟΝΟ ΓΡΑΠΤΩΣ για την δική σας ασφάλεια. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την συμπλήρωση ενός σύντομου εγγράφου στην υποδοχή της κλινικής μας (οποιοδήποτε όροφο) ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο info@apostolosloukas.org αναφέροντας απλά τον αριθμό δελτίου ταυτότητας σας, τα φάρμακα και τη συχνότητα λήψης τους. Τηλεφωνικά αιτήματα ΔΕΝ μπορούν να γίνουν αποδεκτά για να αποφεύγονται λάθη και παρεξηγήσεις όπως και για να μπορούμε να ελέγχουμε την διαδικασία μέσω του συστήματος κλινικόυ ελέγχου της κλινικής μας. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσωπικού/ Ειδικού Ιατρού της κλινική μας η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο σύστημα του ΓΕΣΥ.  H επαναλαμβονόμενη συνταγράφηση θα διεκπεραιώνεται εντός 2 ημερών

Στην περίπτωση των υψηλού κινδύνου φαρμάκων (Methotrexate, Lithium, Azathioprine, Warfarin, NOACs, Amiodarone, Opiates, Z drugs and benzodiazepines.) ή έλεγχόμενων φαρμάκων θα πρέπει να επαναλαμβάνονται ξεχωριστά ή μπορεί να σας ζητηθεί από τον ιατρό σας κατ’ ιδίαν συνάντηση. Ο λόγος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας σας. 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας ! 


Repeat Prescribing Policy of Apostolos Loukas Medical Center

In this document we set out the guidelines around repeat prescribing and the issuing of repeat prescriptions to patients.

We will accept requests for repeat prescriptions in Writing. This can be in the form of a completed slip in reception or via email. Telephone requests will not be accepted in order to avoid any mistakes (misunderstanding what is requested over the phone) and to ensure that the whole process is auditable. 

Furthermore patients can request their repeat prescriptions in person during their appointment with their GP.

We will aim to process and complete the request within 2 working days

Each prescription that is requested will be date stamped in order to be able to audit the process.

It is the role of the ALMC Personal/ Specialist Doctor to put the medications that a patient takes on a regular basis on repeat prescription on the system. 

Any controlled drugs or high risk prescriptions will have to be manually approved and issued by the GP and not automatically re-issued and maybe needed to come to the clinic for a review medication appointment. This is to ensure that the monitoring required is up to date and within normal limits before the medication is issued. Examples of controlled or high risk drugs are: Methotrexate, Lithium, Azathioprine, Warfarin, NOACs, Amiodarone, Opiates, Z drugs and benzodiazepines.

Thank you for your  collaboration. 

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1