Συνεργάτες Ιατροί

Το Ιατρικό Κέντρο “Ο Απόστολος Λουκάς”, στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, ενδιαφέρεται για συνεργασία με Ιατρούς των εξής ειδικοτήτων:

  1. Ρευματολογία
  2. Νευρολογία
  3. Δερματολογία
  4. Οφθαλμολογία

Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο info@apostolosloukas.org

Print Friendly, PDF & Email

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.