Δρ Ιωάννης Λεγάκης

Δρ Ιωάννης Λεγάκης, Ενδοκρινολόγος

ΙΑΤΡΟΣ – ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ


English text follows

Ο κ. Ι. Λεγάκης είναι ιατρός ενδοκρινολόγος, διδάκτωρ αριστούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές και σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Maryland και του εθνικού συστήματος υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Σήμερα είναι ενδοκρινολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο ‘ΙΑΣΩ’. Συγχρόνως είναι επιστημονικός συνεργάτης της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Ερευνητικής Εφαρμοσμένης Ενδοκρινολογίας του ιδίου πανεπιστημίου και επιστημονικός συνεργάτης  στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  Αθήνας.Επιπλέον, είναι υπεύθυνός καθηγητής σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στο μάθημα ‘Σακχαρώδης διαβήτης ‘στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Τα τελευταία 7 χρόνια διδάσκει κλινική ανατομία, φυσιολογία , παθοφυσιολογία , κλινικές δεξιότητες και γενική θεραπευτική  στην Ιατρική και οδοντιατρική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Έχει πλούσιο εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό έργο, καθώς και συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά.

Έχει επίσης πλούσιο οργανωτικό και διοικητικό έργο και κατά την υπερδεκαετή υπηρεσία του στο νοσοκομείο ‘’Ερρίκος Ντυνάν’’ συμμετείχε στην οργάνωση των υπηρεσιών του Τμήματος Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού.

Ο κ. Ι. Λεγάκης είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών, έχει διοργανώσει επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.


Dr I. Legakis is an endocrinologist, with a p.h.D/doctorate(grade-Excellent) from the University of Athens with postgraduate studies and studies at the University of Maryland and National institutes of Health in United states of America.

Today he is an endocrinologist at the IASO General Hospital. At the same time, he is a scientific associate of the 3rd Pathology Clinic of the University of Athens, of the Research Applied Endocrinology Branch of the University of Athens and a scientific associate at the School of Health Professions at the University of West Attica, Athens. In addition, he is an adjacent professor for postgraduate students in the course ‘Diabetes mellitus’ at the Hellenic Open University in Greece.

For the last 7 years up to now, he has been teaching clinical anatomy, physiology, pathophysiology, clinical skills and general therapeutics in the  Medical and Dental Department of the European University of Cyprus in Nicosia.

He has a rich educational, clinical and research work, as well as writing work and publications in Greek and foreign language magazines.

He also has a rich organizational and administrative work and during his more than ten years of service at the “Henry Dunan” hospital ,whereas he participated in the organization of the services of the Department of Endocrinology and Metabolism.

Dr I. Legakis is a member of scientific medical societies, has organized scientific conferences and has published many articles in print and electronic media.

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1