Δρ Απόστολος Παπαποστόλου

Δρ Απόστολος Παπαποστόλου

ΙΑΤΡΟΣ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ


EΠΩΝΥΜΟ:                       ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ:                            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝ.:                  ΑΘΗΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:                   ΙΑΤΡΟΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:       ΕΓΓΑΜΟΣ (δυο τέκνα)

Ο Δρ Απόστολος Παπαποστόλου είναι Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει αποκτήσει την ειδικότητα της Νευρολογίας, στην Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αιγινήτειο Νοσοκομείο).

Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα» και εκπόνησε την Διδακτορική του διατριβή, με θέμα: «Γενετικοί παράγοντες στην παθογένεση των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων».

Ο Δρ Παπαποστόλου έχει μετεκπαιδευθεί στο Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας του Πανεπιστήμιου της Ουψάλας (Σουηδία) στην Ηλεκτρονευρογραφία – Ηλεκτρομυογραφία και είναι κάτοχος Διπλώματος, μετά από επιτυχείς εξετάσεις.

Επίσης έχει εκπαιδευθεί στο Τμήμα Υπερηχογραφίας Νεύρων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Innsbruck (Αυστρία) με εξειδίκευση στις παγιδευτικές νευροπάθειες (πχ. Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ωλένια νευρίτιδα, βλάβες περονιαίου νεύρου κτλ.).

Επιπλέον, ο Δρ Απόστολος Παπαποστόλου είναι κάτοχος Διπλώματος Βιοιατρικού Βελονισμού – Ηλεκτροβελονισμού – Ωτοβελονισμού, μετά από διετή εκπαίδευση και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βελονισμού.


Πλήρες Βιογραφικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Γνωστικό αντικείμενο: Γενετική, με βαθμό <<ΑΡΙΣΤΑ>> (7ος/2013). Θέμα: <Γενετικοί παράγοντες στην παθογένεση των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων>.
 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» (11ος/1997).
 • Μετεκπαιδευθείς στο Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας-Ηλεκτρομυογραφίας του Πανεπιστημίου της Ουψάλας-Σουηδία (9ος/2012).
 • Μετεκπαιδευθείς στο τμήμα Υπερηχογραφίας Νεύρων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Innsbruck – Αυστρία (11ος/2017).
 • Απόκτηση ειδικότητας Νευρολογίας (2ος/2006).

ΕΡΕΥΝΑ

 • Συμμετοχή ως ερευνητής στο Κλινικό Πρωτόκολλο της Σουμανιρόλης 666E- CNS- 0075- 022 με τίτλο « Τυχαιοποιημένη, Φάσης ΙΙΙ, διπλή τυφλή, συγκριτική με εικονικό  φάρμακο κλινική μελέτη που συγκρίνει την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την ανοχή της Σουμανιρόλης έναντι του εικονικού φαρμάκου η΄ της Ροπινιρόλης, ως επικουρική της Λεβοντόπα, σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο του Parkinson».
 • Συμμετοχή ως ερευνητής στο Κλινικό Πρωτόκολλο της Ροσιγλιταζόνης με τίτλο: «Μια ανοιχτή προέκταση της μελέτης AVA100193 (Φάσης ΙΙ), για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας της ροσιγλιταζόνης (δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης) σε ασθενείς που πάσχουν από νόσο Alzheimer ήπιας ως μέτριας βαρύτητας».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Are ALOX5AP gene SNPs a risk or protective factor for stroke? Gene 2013.
 • Impaired interhemispheric inhibition in amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler. 2007 Apr;8(2):112-8.
 • Bilateral drop foot due to thoracic disc herniation. Eur J Neurol. 2007 Feb;14(2):e5.
 • Intraoperative radial nerve injury during coronary artery surgery–report of two cases. J Brachial Plex Peripher Nerve Inj. 2006 Dec 5;1:7.
 • Thyroid function in patients with Alzheimer disease: implications on response to anticholinesterase treatment. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2006 Oct-Dec;20(4):242-7.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • European Conference of Human Genetics 2014, May 31 – June 3, Milan, Italy

Are ALOX5AP gene SNPs arisk or protective factor for stroke?

 • 15th European Stroke Conference:

1. Entire corpus callosum infarction-an unusual variant of watershed ischemia.

2. Potential applicability of the ABCD score in identifying individuals at high early risk of stroke following a transiet ischemic attack: a hospital-based case series study.

3. Factors associated with neuroimaging evidence of infarction in patients with transiet ischemic attacks. G

 • 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας:

Οι 24ωρες καταγραφές αρτηριακής πίεσης αποτελούν σε σύγκριση με τις συμβατικές μετρήσεις την πιο αξιόπιστη μέθοδο για τον έλεγχο της καλής ρύθμισης της υπέρτασης σε ασθενείς μετά από ΑΕΕ.

 • 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας

Ι. Πρόδρομα συμπτώματα στην νόσο του Πάρκινσον (προφορική παρουσίαση).

ΙΙ. Διαταραχές από το Αυτόνομο Νευρικό σύστημα στα διάφορα στάδια     της νόσου του Πάρκινσον.

UA-120070842-1