Εργαλείο πρόσβασης της ιστοσελίδας μας από άτομα με δυσκολίες στην όραση

Εργαλείο πρόσβασης της ιστοσελίδας μας από άτομα με δυσκολίες στην όραση

Η δύναμη του Ιστού βρίσκεται στην οικουμενικότητα του.

Η πρόσβαση από όλους ανεξάρτητα από την δυσκολία τους αποτελεί ουσιαστική πτυχή.

Tim Berners-Lee, εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού


Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναγνωρίζει την πρόσβαση στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Ιστού, ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Το Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς» σεβόμενο την πιο πάνω σύμβαση, προσφέρει πρόσβαση στην ιστοσελίδα του σε άτομα προβλήματα όρασης χρησιμοποιώντας το εργαλείο Accessible Poetry – WordPress Accessibility Plugin[1].

Στον πιο κάτω οδηγό χρήσης, μπορείτε να δείτε τις λειτουργίες που προσφέρει το συγκεκριμένο εργαλείο.

Accessibility_Iatriko_Kentro_Apostolos_Loukas-1

Μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας εδώ.


[1] https://wordpress.org/plugins/accessible-poetry

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1