Σταύρια Καμπέρη

Σταύρια Καμπέρη, Κλινική Ψυχολόγος

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ


Η Σταύρια Καμπέρη είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με Μεταπτυχιακό τίτλο στη Κλινική Ψυχολογία και το πτυχίο της το απέκτησε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ταυτόχρονα με τις μεταπτυχιακές σπουδές της αλλά και μετά την ολοκλήρωση τους έχει εργαστεί και αποκτήσει εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς. Πιο συγκεριμένα, έχει εργαστεί στην Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη» για περίπου 3 χρόνια, στη συνέχεια εργάστηκε για 2 χρόνια σε ευρωπαικό πρόγραμμα ένταξης μεταναστών. Κατα το διάστημα Ιανουαριου 2020- Μάιο 2020 απασχοληθηκε στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμενους υπό την προεδρία της Δημοκρατίας.  Τα τελευταία 2 χρόνια εργάστηκε στον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ). Μέσα από την εργασιακή της εμπειρία έχει εξοικειωθεί με διαφορετικές θεραπευτικές παρεμβάσεις/ προσεγγίσεις, κοινωνικές παρεμβάσεις, ψυχολογική/ ψυχομετρική αξιολόγηση και έχει έρθει σε επαφή με ένα εύρος περιπτώσεων (κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, τραύμα και Διαταραχή Μετατραυματικού στρες, εξαρτήσεις από νόμιμες και παράνομες ουσίες κλπ.). 

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1