Δρ Μάριος Κωνσταντίνου

Δρ Μάριος Κωνσταντίνου, Κλινικός Ψυχολόγος

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ


Ο καθηγητής Δρ. Μάριος Κωνσταντίνου είναι εγγεγραμμένος κλινικός ψυχολόγος. Αποφοίτησε από τις ΗΠΑ το 2004. Στις ΗΠΑ απέκτησε τις ειδικότητες του κλινικού ψυχολόγους για παιδιά και του κλινικού και δικανικού νευροψυχολόγου. Ψυχοθεραπευτικά εργάζεται μόνο με παιδιά αλλά αξιολογεί νευροψυχολογικά παιδιά και ενήλικες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται είναι στην κλινική και δικανική νευροψυχολογία, στην καλυτέρευση γνωστικών/νευροψυχολογικών διεργασιών με ερευνητικά έγκριτες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και στην ψυχομετρία και αξιολογητικές μεθόδους.  Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από το 2004.


Professor Dr. Marios Constantinou is a licensed clinical psychologist. He graduated from the USA, in 2004, where he completed all his studies and clinical internship. In the USA, he specialized in clinical child psychology and clinical and forensic neuropsychology. In psychotherapy he works with children and teenagers, while he performs clinical neuropsychological assessments with both children/teens and adults. His research interests fall within the areas of clinical forensic neuropsychology, improvement of cognitive/neuropsychological functioning with evidence based psychotherapeutic approaches, and psychometrics and assessment methods. He has been teaching at the University of Nicosia since 2004.

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1