Χρυσοβαλάντω Ελευθερίου

Χρυσοβαλάντω Ελευθερίου, Κλινική Ψυχολόγος

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ


Η Χρυσοβαλάντω Ελευθερίου είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με Μεταπτυχιακό τίτλο στη Κλινική Ψυχολογία και το πτυχίο της το απέκτησε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ταυτόχρονα με τις μεταπτυχιακές σπουδές της, για περίοδο τριών περίπου χρόνων έχει εργαστεί και αποκτήσει εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς. Πιο συγκεριμένα, έχει εργαστεί σε διάφορες δομές στην Κύπρο όπως το Κέντρο Έρευνας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥ), στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για φοιτητές καθώς και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει επίσης εργαστεί στο Πολυδύναμο Κέντρο Τσερίου. Μέσα απο την πρακτική άσκηση της είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει θεραπευτικές συναντήσεις με γονείς, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και υπερήλικες, τόσο δια ζώσης όσο και διαδυκτιακά. Η βασική θεραπευτική παρέμβαση που χρησιμοποιεί είναι η Προσωποκεντρική/Ανθρωπιστική. Ταυτόχρονα δανείζεται και τεχνικές απο άλλες προσεγγίσεις όπως η Ψυχοδυναμική και η Γνωσιο-συμπεριφορική, εαν αυτό θα είναι προς ώφελος του θεραπευόμενου.

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1