Ημέρα: 25 Φεβρουαρίου 2024

Κέντρο Γηριατρικής Αριστείας

Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο είναι απαραίτητη για την επίτευξη υψηλών επιπέδων περίθαλψης και ασφάλειας για τους πολίτες. Η Συντονιστική Επιτροπή του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Βελτίωσης της Ποιότητας σας διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης…

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1