Ημέρα: 14 Μαρτίου 2023

αιμολήπτης - αιμολήπτρια

Μετά τις πρόσφατες αλλαγές από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σχετικά με τις Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες εργαστηριακών εξετάσεων ρουτίνας για ασυμπτωματικούς ενήλικες που τίθονται σε ισχύ από τις 03/04/2023, σας ενημερώνουμε για τα πιο κάτω:

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1