Μήνας: Μάρτιος 2023

Έρευνα για τους προσωπικούς ιατρούς στο ΓεΣΥ

Σημαντική βαρύτητα θα έχει η γνώμη των ασθενών στο ύψος της αποζημίωσης των νοσοκομείων του ΓεΣΥ, αφού ο βαθμός ικανοποίησης τους από τις υπηρεσίες που θα λαμβάνουν κατά τη νοσηλεία τους, θα προσμετρά στον υπολογισμό της αμοιβής του νοσηλευτηρίου στο…

αιμολήπτης - αιμολήπτρια

Μετά τις πρόσφατες αλλαγές από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σχετικά με τις Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες εργαστηριακών εξετάσεων ρουτίνας για ασυμπτωματικούς ενήλικες που τίθονται σε ισχύ από τις 03/04/2023, σας ενημερώνουμε για τα πιο κάτω:

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1