Στο ΓεΣΥ και οι πολίτες σε έναν περίπου μήνα

Εφαρμογή ΓεΣΥ

Η πρώτη ημερομηνία-σταθμός για την έναρξη της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας ήταν η 21η Ιανουαρίου, όταν άνοιξαν οι κατάλογοι για την εγγραφή των Προσωπικών Ιατρών στο Σύστημα. Η διαδικασία αυτή θα κρατήσει τρεις μήνες. Στο μεσοδιάστημα όμως θα υπάρξει άλλη μια ημερομηνία-σταθμός για το ΓεΣΥ. Η ημέρα κατά την οποία θα κληθούμε όλοι εμείς οι πολίτες/δικαιούχοι του ΓεΣΥ να επιλέξουμε τον Προσωπικό μας Ιατρό και να εγγραφούμε στον κατάλογό του.

Αυτό αναμένεται ότι θα γίνει σε περίπου ένα μήνα και ο Π.Ι. της επιλογής μας θα μπορεί να εργάζεται είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στον δημόσιο. Και στις δύο περιπτώσεις όμως η διαδικασία που θα πρέπει ο δικαιούχος να ακολουθήσει για να εξασφαλίσει την πρόσβασή του στις υπηρεσίες του ΓεΣΥ θα είναι η ίδια αφού και οι γιατροί του Δημοσίου θα διαθέτουν τον δικό τους κατάλογο δικαιούχων τους οποίους και θα εξυπηρετούν. 

Εξάλλου με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, αλλάζουν και τα δεδομένα στο Δημόσιο και πλέον οι πολίτες που θα προσέρχονται στα Κέντρα Υγείας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για να εξυπηρετηθούν θα μπορούν να απευθύνονται στον γιατρό της επιλογής τους, τον προσωπικό τους γιατρό, εάν και εφόσον βεβαίως μεριμνήσουν έγκαιρα να εγγραφούν στον προσωπικό του κατάλογο. 

Για να μπορέσουμε όμως να εγγραφούμε στον κατάλογο του Π.Ι. της επιλογής μας θα πρέπει πρώτα να εγγραφούμε στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ και ως εκ τούτου, για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε έγκαιρα και σωστά όλες τις διαδικασίες, επιβάλλεται να είμαστε και σωστά ενημερωμένοι αφού ενδεχομένως να μας ζητηθούν έντυπα και πιστοποιητικά τα οποία και θα πρέπει να έχουμε στην κατοχή μας. 

Η εγγραφή δικαιούχου στον κατάλογο Π.Ι. μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, από την ημέρα έναρξης της διαδικασίας. Ωστόσο, ένας πολίτης για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του ΓεΣΥ θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος τόσο στο Μητρώο όσο και σε κατάλογο Π.Ι. Για αυτό τον λόγο και με δεδομένο ότι κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει πότε θα χρειαστεί υπηρεσίες φροντίδας υγείας και πόσο επείγουσα θα είναι η κατάστασή του τη συγκεκριμένη στιγμή, καλό θα ήταν ο καθένας να πράξει ανάλογα αφού χωρίς τη σχετική εγγραφή δεν θα έχει στη συνέχεια το δικαίωμα να λάβει υπηρεσίες από το ΓεΣΥ. 

Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν οι ίδιοι τον γιατρό τους μέσα από τον κατάλογο των γιατρών οι οποίοι θα συμβληθούν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για να προσφέρουν υπηρεσίες Π.Ι. στο Σύστημα. 

Αναμένεται εξάλλου ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών/δικαιούχων του ΓεΣΥ για όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν. 

Πληροφορίες είναι εξάλλου αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ στο διαδίκτυο www.gesy.org.cy

Ο προσωπικός γιατρός είναι το πρώτο σημείο επαφής του δικαιούχου με το Σύστημα και θα είναι υπεύθυνος να παρέχει την απαραίτητη φροντίδα υγείας, καθώς να κατευθύνει, και να παραπέμπει τον δικαιούχο σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας όταν και εφόσον χρειάζεται. Με τις παραπομπές από τον Π.Ι. ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον ειδικό ιατρό, φαρμακείο, εργαστήριο, νοσηλευτήριο ή άλλο παροχέα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα απ’ όπου επιθυμεί να εξυπηρετηθεί.

Για την εξυπηρέτηση από τον Π.Ι. του, ο δικαιούχος δεν θα καταβάλλει καμία συμπληρωμή. Επίσης, ο δικαιούχος δεν θα καταβάλλει συμπληρωμή ούτε για τη χρήση ασθενοφόρων και την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη (στην πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ). 

Επιλογή Προσωπικού Ιατρού και εγγραφή στον κατάλογό του 

Για να εξασφαλίζει κάποιος τις υπηρεσίες του ΓεΣΥ θα πρέπει, εκτός από την εγγραφή του στο Μητρώο Δικαιούχων, να επιλέξει τον προσωπικό του γιατρό και να εγγραφεί στον κατάλογό του. Και σε αυτή την περίπτωση η εγγραφή του δικαιούχου στον κατάλογο του γιατρού της επιλογής του μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε με επίσκεψη στον Π.Ι. 

Για την εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού γιατρού ισχύουν τα ακόλουθα: 

 • Δικαιούχοι κάτω των 16 ετών εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού γιατρού για παιδιά (παιδίατρο).
 • Δικαιούχοι μεταξύ 16-18 ετών εγγράφονται είτε σε κατάλογο προσωπικού γιατρού για παιδιά είτε σε κατάλογο προσωπικού γιατρού για ενήλικες. 
 • Δικαιούχοι άνω των 18 εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού γιατρού για ενήλικες (παθολόγο, γενικό γιατρό, γιατρό που διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα).
 • Δικαιούχοι άνω των 65 ετών εγγράφονται είτε σε κατάλογο προσωπικού γιατρού για ενήλικες είτε σε κατάλογο προσωπικού γιατρού με ειδικότητα στη γηριατρική. 

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να αναζητούν τους προσωπικούς γιατρούς οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας προσωπικού γιατρού στα πλαίσια του ΓεΣΥ «είτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ είτε στη διαδικτυακή πύλη δικαιούχων είτε σε έντυπους καταλόγους τους οποίους θα διαθέτει ο ΟΑΥ σε διάφορα σημεία που θα κοινοποιηθούν στους δικαιούχους». 

Η αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:  

Ηλεκτρονικά: μέσω της διαδικτυακής πύλης δικαιούχων: 

Δικαιούχοι οι οποίοι ενεγράφησαν ήδη στο Μητρώο Δικαιούχων και έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη δικαιούχων μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού γιατρού της επιλογής τους τον οποίο θα εντοπίσουν μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης. Εφόσον ο προσωπικός γιατρός αποδεχθεί το αίτημα ηλεκτρονικά, ο δικαιούχος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και της διαδικτυακής πύλης δικαιούχων.  Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο δικαιούχος θα πρέπει απαραίτητα να επισκεφθεί τον Προσωπικό του Ιατρό.

Κατά την πρώτη αυτή επίσκεψη, ο Προσωπικός Ιατρός θα συμπληρώσει/επιβεβαιώσει στοιχεία που αφορούν στον δικαιούχο και τα δύο μέρη θα υπογράψουν από κοινού το «έντυπο κοινής αποδοχής», το οποίο ο Προσωπικός Ιατρός θα αποστείλει στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης, ο Προσωπικός Ιατρός θα παραδώσει στον δικαιούχο ένα μοναδικό αριθμό, ο οποίος, σε συνδυασμό με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει, θα δώσει τη δυνατότητα στον δικαιούχο να αποκτήσει πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο των Ιατρικών του Δεδομένων.

Μέσω επίσκεψης σε Προσωπικό Ιατρό

Εναλλακτικά, δικαιούχοι που ενεγράφησαν ήδη στο Μητρώο Δικαιούχων θα μπορούν να επισκεφθούν τον Προσωπικό Ιατρό στου οποίου τον κατάλογο επιθυμούν να εγγραφούν. Κατά την επίσκεψη, ο Προσωπικός Ιατρός θα αναζητήσει ηλεκτρονικά τον δικαιούχο στο Μητρώο Δικαιούχων και αφού τον εντοπίσει θα τον εγγράψει στον κατάλογό του.

Επιπλέον, ο Προσωπικός Ιατρός θα συμπληρώσει/επιβεβαιώσει στοιχεία που αφορούν στον δικαιούχο και θα υπογράψουν από κοινού το «έντυπο κοινής αποδοχής», το οποίο ο Προσωπικός Ιατρός θα αποστείλει στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Επίσης, ο Προσωπικός Ιατρός θα παραδώσει στον δικαιούχο, αν ο τελευταίος το επιθυμεί και έχει καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Μητρώο Δικαιούχων, ένα μοναδικό αριθμό ο οποίος, σε συνδυασμό με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει, θα δώσει τη δυνατότητα στον δικαιούχο να αποκτήσει πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο των Ιατρικών του Δεδομένων.

Ο δικαιούχος θα έχει το δικαίωμα αλλαγής του προσωπικού του γιατρού κάθε έξι μήνες. Για τα παιδιά κάτω των 2 ετών, ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει και οι γονείς θα μπορούν να αλλάζουν τον παιδίατρό τους όποτε το επιθυμούν. Με βάση τις τελευταίες αποφάσεις του ΟΑΥ, ένας δικαιούχος θα μπορεί να επισκεφθεί δεύτερο Προσωπικό Ιατρό του ΓεΣΥ για να πάρει δεύτερη γνώμη χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει τον προσωπικό του γιατρό. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα κληθεί να πληρώσει, ανάλογα με την κρίση του γιατρού που θα τον εξυπηρετήσει. 

Εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων 

Σύμφωνα με το ενημερωτικό υλικό που ετοιμάστηκε από τον ΟΑΥ, το οποίο μάλιστα έχει τον τίτλο «Μετρώντας Αντίστροφα», «για να μπορέσει κάποιος να εγγραφεί στο Μητρώο δικαιούχων του ΓεΣΥ θα πρέπει τα στοιχεία του να είναι καταχωρημένα είτε στο Αρχείο του Τμήματος Πληθυσμού είτε στο Αρχείο του Τμήματος Μετανάστευσης είτε/και στο αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων».  

Μη Κύπριοι οι οποίοι εργάζονται και δεν έχουν ενημερώσει το αρχείο τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον αριθμό εγγραφής αλλοδαπού, ο οποίος είναι γραμμένος στο Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να το πράξουν έγκαιρα.  Επιπλέον, για σκοπούς επιβεβαίωσης των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με τον νόμο, «ο ΟΑΥ μπορεί να απαιτεί την προσκόμιση επιπρόσθετων πιστοποιητικών ή/και αποδεικτικών στοιχείων» και ως εκ τούτου οι πολίτες θα πρέπει να είναι σωστά προετοιμασμένοι.  

Η εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά για τα άτομα που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε μέσω τρίτου ατόμου ή από τον Προσωπικό Ιατρό. 

Εγγραφή μέσω διαδικτύου 

 • Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης δικαιούχων. 
 • Το πρώτο βήμα για πρόσβαση στην εν λόγω πύλη είναι η δημιουργία λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, καθώς και η ενεργοποίησή του. 
 • Ακολούθως, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συνδέεται στη διαδικτυακή πύλη δικαιούχων και ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη προχωρεί στην εγγραφή του.
 • Κατά την εγγραφή συμπληρώνονται συγκεκριμένα πεδία για σκοπούς ταυτοποίησής του με τα σχετικά Αρχεία και ακολούθως θα συμπληρώσει κάποια επιπρόσθετα προσωπικά στοιχεία. 

Πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να εγγραφούν μέσω τρίτων προσώπων τα οποία διαθέτουν λογαριασμό στη διαδικτυακή πύλη δικαιούχων δεδομένου ότι η εν λόγω διαδικασία θα γίνει με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου. 

Πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο θα μπορούν να εγγραφούν ως δικαιούχοι μέσω επίσκεψης σε Προσωπικό Ιατρό της επιλογής τους. Κατά την επίσκεψη ο Π.Ι. θα συμπληρώσει την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων εκ μέρους του ενδιαφερόμενου προσώπου. Σημειώνεται ότι κατά τη συγκεκριμένη επίσκεψη το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ολοκληρώσει και την εγγραφή του σε κατάλογο προσωπικού γιατρού. 

Στόχος η παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας

Ο θεσμός του προσωπικού γιατρού συναντάται στα συστήματα υγείας αρκετών χωρών. Σε κάποιες χώρες χρησιμοποιείται ο όρος «προσωπικός ιατρός», «οικογενειακός γιατρός» ή «γενικός γιατρός». 

Ο Προσωπικός Ιατρός θα διασφαλίζει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΓεΣΥ, «τη συνεχή και ολοκληρωμένη παροχή φροντίδας» στους δικαιούχους του Συστήματος. 

Οι Π.Ι. θα αποτελούν το αρχικό σημείο επαφής των δικαιούχων με το ΓεΣΥ και εκτιμάται ότι ένα μεγάλο ποσοστό ιατρικών περιστατικών μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον γιατρό αυτό χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. 

Ο Π.Ι. «διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για να καθοδηγήσει αποτελεσματικά τον δικαιούχο στο ΓεΣΥ παραπέμποντάς τον στον κατάλληλο παροχέα υπηρεσιών υγείας, εάν αυτό κρίνει απαραίτητο». 

Επιπρόσθετα και όπως επισημαίνει ο ΟΑΥ, «η άμεση, στενή και μακρόχρονη σχέση του Π.Ι. με τον δικαιούχο καθιστά τον Π.Ι. κατάλληλο να προσφέρει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο δομημένη παρακολούθηση και έγκαιρη εφαρμογή και προώθηση προληπτικών/ανιχνευτικών προγραμμάτων».

Επίσης, «ο θεσμός του Π.Ι. καθιστά δυνατή την αποτελεσματική διαχείριση χρόνιων ασθενειών λόγω της μακροχρόνιας και στενής σχέσης που αναπτύσσει με τον δικαιούχο».

Στόχος του ΟΑΥ «είναι η διαχείριση συγκεκριμένων χρόνιων παθήσεων από τον Π.Ι. βάσει κατευθυντήριων οδηγιών, με παραπομπές στις κατάλληλες ειδικότητες στα ενδεικνυόμενα χρονικά διαστήματα αλλά και σε περιπτώσεις έξαρσης της ασθένειας». 

Από τον προσωπικό γιατρό στις υπόλοιπες υπηρεσίες

Ο προσωπικός γιατρός θα μπορεί να εκδίδει δύο ειδών παραπεμπτικά σε ειδικούς γιατρούς: 

 • Κανονικό παραπεμπτικό το οποίο θα ισχύει για τρεις επισκέψεις και θα έχει διάρκεια ισχύος τριών μηνών. 
 • Μακροχρόνιο παραπεμπτικό το οποίο θα ισχύει για έξι επισκέψεις και θα έχει διάρκεια ισχύος ενός έτους (θα εκδίδεται μακροχρόνιο παραπεμπτικό στις περιπτώσεις όπου ο ειδικός γιατρός αναγνωρίζει ότι ο δικαιούχος χρειάζεται συνεχή εξειδικευμένη παρακολούθηση). Εκδίδεται από προσωπικό γιατρό κατόπιν σύστασης του θεράποντα ειδικού ιατρού». 

Τα παραπεμπτικά θα καθορίζουν την κατηγορία του παροχέα στον οποίο παραπέμπεται ο δικαιούχος και όχι συγκεκριμένα άτομα (γιατρούς, εργαστήρια, νοσηλευτήρια, διαγνωστικά κέντρα κ.λπ. τα οποία ο δικαιούχος θα επιλέγει ανάλογα με τις δικές του επιθυμίες). 

Μέσω του προσωπικού γιατρού, δηλαδή, ο δικαιούχος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε: 

 • ειδικό ιατρό με ειδικότητα στην ακτινοδιαγνωστική για σκοπούς διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων 
 • ειδικό ιατρό με ειδικότητα στην κυτταρολογία και στην παθολογική ανατομική με την αποστολή ιατρικού δείγματος για σκοπούς διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων 
 • εργαστήριο
 • νοσηλευτή, κλινικό διαιτολόγο, εργοθεραπευτή, λογοπαθολόγο, φυσιοθεραπευτή και κλινικό ψυχολόγο
 • Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών
 • κέντρο ιατρικής αποκατάστασης
 • κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας υγείας

Επιπλέον, ο Π.Ι. έχει τη δυνατότητα συνταγογράφησης των απαραίτητων φαρμάκων. Με τη συνταγογράφηση από τον προσωπικό γιατρό, ο δικαιούχος θα έχει άμεση πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζεται μέσω του φαρμακείου της γειτονιάς του. 

10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για το ΓεΣΥ. Διαβάστε περισσότερα.

Όπως και στην περίπτωση των παραπεμπτικών για ειδικό γιατρό, έτσι και για τα φάρμακα, ο προσωπικός γιατρός θα μπορεί να εκδώσει επαναλαμβανόμενες συνταγές στις περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων ή εάν αυτός το κρίνει απαραίτητο. 

Προσφερόμενες υπηρεσίες Κέντρου Εξυπηρέτησης

Από τον περασμένο Δεκέμβριο στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας λειτουργεί κέντρο εξυπηρέτησης το οποίο «αποτελεί ένα ενιαίο σημείο επαφής μεταξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των δικαιούχων, των παροχέων φροντίδας υγείας, καθώς και οποιουδήποτε προσώπου για όλα τα θέματα που αφορούν στο Γενικό Σύστημα Υγείας».

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε αιτήματα αφορούν στη λειτουργία του ΓεΣΥ συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

 • Εγγραφή δικαιούχων στο ΓεΣΥ
 • Εγγραφή δικαιούχων σε καταλόγους Π.Ι.: Παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας – Συνεισφορές και συμπληρωμές
 • Εγγραφή παροχέων και σύναψη σύμβασης με παροχείς φροντίδας υγείας – Αποζημίωση παροχέων
 • Παραπομπές και συνταγογραφήσεις φαρμάκων
 • Υποστηρικτικές διαδικασίες προς παροχείς για σκοπούς του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Προεγκρίσεις για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας
 • Διαδικασίες χρήσης των διαδικτυακών πυλών και της ιστοσελίδας
 • Τεχνικές ερωτήσεις αναφορικά με το σύστημα πληροφορικής του ΟΑΥ
 • Πληροφορίες ή και διευκρινίσεις για άλλα θέματα που αφορούν στο ΓεΣΥ

Υποβολή αιτημάτων στο Κέντρο Εξυπηρέτησης

Οι δικαιούχοι, οι παροχείς φροντίδας υγείας και το ευρύ κοινό μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις ή και παράπονα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μέσω δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης στο 17000 για κλήσεις από Κύπρο και στο +35722017000 για κλήσεις από εξωτερικό
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@gesy.org.cy
 • Μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ www.gesy.org.cy
 • Μέσω των διαδικτυακών Πυλών Παροχέων και Δικαιούχων (δεν είναι διαθέσιμες στο παρόν στάδιο)

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ λειτουργεί από τις 8:00 πμ μέχρι τις 8:00 μμ τις καθημερινές και από τις 8:00 πμ μέχρι τις 4:00 μμ τα Σάββατα. Τις Κυριακές και τις δημόσιες αργίες το Κέντρο Εξυπηρέτησης θα παραμένει κλειστό.

Αναδημοσίευση από: Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος”, 26 Ιανουαρίου 2019

Print Friendly, PDF & Email

2 Replies to “Στο ΓεΣΥ και οι πολίτες σε έναν περίπου μήνα”

 1. Έχουν περάσει δύο μήνες από την πιό πάνω ημερομηνία και ακόμη δεν μπορούμε εμείς οι δικαιούχοι να εγγραφούμε στο Γεσύ, παρόλον ότι ο φόρος άρχισε να μας αποκόπτεται απο την 1η Μαρτίου.

  1. Αγαπητή κα. Παναγιώτου,

   Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ θα γίνει σε δύο φάσεις, ώστε καταρχήν να ολοκληρωθεί η εγγραφή των γονέων/κηδεμόνων πριν να εγγράψουν τα παιδιά τους και δεύτερο, για να διεξαχθεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Η διαδικασία εγγραφής που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του ξεκινά αύριο. Περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1