Μήνας: Ιανουάριος 2019

Εφαρμογή ΓεΣΥ

Η πρώτη ημερομηνία-σταθμός για την έναρξη της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας ήταν η 21η Ιανουαρίου, όταν άνοιξαν οι κατάλογοι για την εγγραφή των Προσωπικών Ιατρών στο Σύστημα. Η διαδικασία αυτή θα κρατήσει τρεις μήνες. Στο μεσοδιάστημα όμως θα υπάρξει…

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα υγείας που προσφέρει σε όλους τους πολίτες ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας με δυνατότητα επιλογής του παροχέα υγείας τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα.

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1