Όραμα και αποστολή μας

Ιατρικό Κέντρο "Ο Απόστολος Λουκάς"

Όραμα

Η παροχή προσωποκεντρικής, συμπονετικής, διεπιστημονικής και ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας προσανατολισμένη στην κοινότητα με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και έρευνας. Παροχή υψηλής ποιότητας έρευνας και εκπαίδευσης σε σπουδαστές ιατρικής και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Αποστολή

Η παροχή υψηλής ποιότητας περίθαλψης με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1